Co wpływa na wytrzymałość nowoczesnych dachów?

dach na podlasiu

Dach jest najważniejszym elementem konstrukcyjnym budynku, który ma za zadanie chronić jego wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak opady atmosferyczne, wiatr oraz niską i wysoką temperaturą. Z tych powodów, dach, a szczególnie jego poszycie, powinno być nie tylko estetyczne, ale również dobrze przylegające do konstrukcji więźby dachowej, szczelne oraz wytrzymałe.

Dachy – rodzaje poszycia

Wytrzymałość dachu, rodzaj poszycia, a także jego potencjalny ciężar, trzeba wziąć pod uwagę już w fazie projektowania budynku – tu najważniejszą sprawą będzie rodzaj poszycia, które zostanie wykorzystane w tym konkretnym przypadku, gdyż nie każde poszycie można zamontować na dowolnej formie i bryle dachu. Dlatego, uwzględniając kształt dachu oraz jego konstrukcję, należy przypisać odpowiednie materiały, pasujące do zatwierdzonego projektu.

Pokrycie dachowe występuje pod różnymi postaciami i mogą to być pojedyncze elementy, takie jak: dachówki ceramiczne, gonty bitumiczne oraz dachówki betonowe, jak i rodzaj paneli w określonych wielkościach, jak na przykład dachy, wykonane z grubej, ocynkowanej blachy.

Dach zgodny z założeniami projektu

Ze względu na materiał, z którego pokrycie dachowe jest wykonane, cały dach może być lekki, nieobciążający nadmiernie więźby dachowej, lub – jak to jest w przypadku dachówek ceramicznych i betonowych – ciężki, mocno opierający się o szkielet konstrukcji dachu, a co za tym idzie, bardziej go obciążający. W sytuacji wykorzystania tego typu materiału na poszycie należy wzmocnić więźbę dachową tak, by nie stwarzać zagrożenia ewentualnego osunięcia się części lub całości dachu do wnętrza, albo na zewnątrz budynku.

W momencie projektowania budynku należy wziąć pod uwagę rodzaj przewidywanego pokrycia dachowego, przestrzeń tuż pod nim, a także czynniki zewnętrzne w postaci zjawisk atmosferycznych występujących na terenie przewidzianym do budowy. Należy pamiętać, że ciężkie pokrycie dachu w postaci materiału ceramicznego lub betonowego będzie wymagało specjalnych wzmocnień, które zabezpieczą konstrukcję przed możliwymi, niekorzystnymi sytuacjami.

Najnowsze wpisy

Menu